Vedtekter

Klubben har vedtatt (2012) og følge Norges Hundekjøringsforbund sin lovnorm for idrettslag uten egne vedtekter.

Vedtekter ITK (28/11-2011 – Idrettsstyret)