Husk årsmøte på torsdag

Leksdal skistadion torsdag 24/4-2014 klokka 1900.

Leksdal IL

Vi oppfordrer så mange som mulig å stille på årsmøte. I fjor måtte nesten årsmøte utsettes pga. dårlig oppmøte. Dette vil vi ikke ha en gjentagelse av.

Komplett saksliste.

 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 • Valg av verv
 • Rapport fra utvalgene. Sesongen 2013/2014

Det vil bli kaffe og noe å bite på. Når den offisielle delen av årsmøte er over er det rom for eventuelle kulturelle innslag. Forslag tas i mot med takk.

Mvh. Styret.

 

Innkalling til årsmøte 2014

aarsmote

 

 

 

 

 

Da er det på tide å ønske alle velkommen til årsmøte. Leksdal skistadion torsdag 24/4-2014 klokka 1900.

Vi oppfordrer så mange som mulig å stille på årsmøte. I fjor måtte nesten årsmøte utsettes pga. dårlig oppmøte. Dette vil vi ikke ha en gjentagelse av.

Frist for innlevering av saker er 24/3-2014. Saker sendes styret på innherredtk@gmail.com.

Komplett saksliste vil bli lagt ut så fort vi har kontroll på innkomne saker.

 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 • Valg av verv
 • Rapport fra utvalgene. Sesongen 2013/2014
 • Andre innkomne saker.

Det vil bli kaffe og noe å bite på. Når den offisielle delen av årsmøte er over er det rom for eventuelle kulturelle innslag. Forslag tas i mot med takk.

Mvh. Styret.

Åpent løpsutvalgsmøte 23/10-2013

I forbindelse med Helge Ingstads minneløp er det viktig å komme i gang på et tidlig tidspunkt. I tillegg tar vi en evaluering av barmarksløpet i Leksdalen.Julekort

Målet er at vi skal få plass en del faste ting i forbindelse med løpene vi arrangerer slik at vi slipper å finne opp et nytt opplegg hver gang noe skal arrangeres.

Stikkord er avtaler, sponsorer, trasevalg, bemanningsbehov, sjekkpunkt, brøyting, tråkkemaskin, pulkklasse og turklasse, osv.

Her er det muligheter for å komme med innspill og være med i planleggingen av løpene. Vi ønsker at flest mulig deltar på møtet, men innspill kan også sendes til innherredtk@gmail.com.

OPPDATERING

Oppmøte klokke 1900

Klokkerhaugvegen 65. Kart

Hilsen Løpsutvalget

Aktivitet sommer 2013

Her er noen av aktivitetene sommeren 2013

Terminliste Barmarkscupen 2013 (Foreløpig)

25 mai Trondheim Jervskogen
14 Juni Stjørdal Midtkil Kveld
7 eller 8 sept Skaunakjølen Sted?
21 og 22 sept Molde Skaret
28 eller 29 sept Innherred Sted?
5 og 6 okt ? Stjørdal Midtkil Avslutning

Andre

5 og 6 juli Dugnad Utstilling Leangen

Høstsamling i Bogn 20-22 sept ved Lakrishusky

Innkalling til årsmøte

aarsmoteDa er det på tide å ønske alle velkommen til årsmøte.

Årsmøte 7/5-2013 klokka 1900 på Leksdal skistadion. (Kan komme endring på lokalitet.)

Frist for innsending av saker til årsmøte er søndag 27/4-2013. Saker sendes styret på innherredtk@gmail.com.

Saksliste vil bli lagt ut mandag 29/4.

 • Gjennomgang og godkjenning av regnskap
 • Valg av verv
 • Rapport fra utvalgene. (Dette er første året rapporteringen følger vintersesongen og det blir «dobbel» rapportering.)
 • Andre innkomne saker.

Det vil bli kaffe og noe å bite på. Når den offisielle delen av årsmøte er over er det rom for eventuelle kulturelle innslag. Forslag tas i mot med takk.

Mvh. Styret.

 

 

Tid for kontigent 2013

nettbank_brikke_90x90Nytt år og nye muligheter. På tide å betale medlemskontigent. Det blir ikke sendt ut noe faktura i år. Bruk derfor informasjonen nedenfor.

 

Kontonummer 4440 31 13481

 • Enkeltmedlem   150 kr
 • Familie               200 kr

Alle må oppgi navn, kjønn og alder. (Husk å få med alle i familien)

Styret

Styremøte 4/9-2012

Tilstede

 • Roar Larsen
 • Lisa Brøndbo
 • Kristian Julien
 • Asbjørn Austheim
 • Marianne Jetmundsen
 • Dag Isaksen
 • Studenthunden

Saker

 • Barmarkscupløp 8/9-2012

•    Barmarksløp 8/9-2012 på Stiklestad
ITK har i 2012 tatt på seg å arrangere et av løpene i barmarkscupen. Valget falt på  på Blommen skisenter (Stiklestad IL).

•   Samarbeid med Studenthunden i forbindelse med løp og andre aktiviteter.
Behov for transport i forbindelse med arrangement. Praktisk gjennomføring.

Styremøte 19/6-2012

Tilstede:

 • Roar Larsen
 • Lisa Brøndbo
 • Einar Markus Sjømark
 • Asbjørn Austheim
 • Marianne Jetmundsen
 • Dag Isaksen

Saker:

 • Navneendring/ logo.
 • Innkjøp av startklokke.
 • Valgkomite.
 • Støtte til startkontingent.
 • Barmarkscup 2012.
 • Arbeidsliste (NKK Trondheim).
 • Høstsamling.
 • Andre innkomne saker.

•    Navneendring/ logo:
Det er nå blitt ordnet ny logo tilpasset det nye navnet ITK. Bildet forblir stort sett det samme, men måtte justeres litt for å passe bokstavene.
Det blir nå bestilt opp en storbestilling som det informeres om på ITKs hjemmeside.

•    Innkjøp av startklokke:
Styret har nå vedtatt å investere i en startklokke. Dette blir da en rundklokke med digital- og sekundviser.

    Støtte til startkontingent:  
Styret har vedtatt følgende:
Det kan søkes om 20 % av startkontigent på alle løp i Norge, med et maksbeløp på 5000 kroner av total utbetaling for året. Beløp utover dette må godkjennes i styret. Andre løp kan det også søkes om, og behandles og eventuelt godkjent av styret. De år ITK stiller eget lag i Vindelälvsdraget betaler klubben startkontigenten.

•    Barmarkscup 2012:
Det er nå funnet en aktuell løype; Stiklestad IL på Blommen skisenter. En alternativløype er en travbane eller i Leksdalen etter veien.
Iforhold til tidtaking skal det prøves å få til et samarbeid med Studenthunden, hvor det skal arrangeres felles styremøte til høsten.

•    Arbeidsliste (NKK Trondheim)
Alle i styret prøver å verve det man klarer.

•    Høstsamling 2012:
Styret var her enstemmig enige. Man skal prøve å få til en litt ordentlig organisert samling, hvor det skal bli holdt ulike arrangement for å øke rekruttering. Område og tidspunkt er foreløpig satt til 8-9. September i Hallemsvollen, den såkalte ”Hallemsda´n ITK helga 2012”

Neste møtedato: 4 september.

Styremøte 15/5-2012

Tilstede:

 • Roar Larsen
 • Lisa Brøndbo
 • Einar Markus Sjømark
 • Asbjørn Austheim
 • Kristian Julien
 • Marianne Jetmundsen
 • Dag Isaksen

Saker:

 • Søknad om post 3 midler
 • Navneendring
 • Hjemmeside
 • Årsmeldingens tidsperiode
 • Tidtaker/Serveringsutvalg
 •  Barkmarkscup 2012
 •  Andre innkomne saker

•    Søknad om post 3 midler
Det ble vedtatt at ITK skal sende søknad om post 3 midler, og finne ut hva som er aktuelt for oss å søke om.

•    Navneendring
Det ble på årsmøtet vedtatt at ITBK skal endre navn til ITK Innherred Trekkhundklubb. Klubben skal nå registreres med org.nr.  Logoen forblir den samme, men B-en fra ITBK fjernes.

•    Hjemmeside
Det skal lages en ny hjemmeside hvor styret ble enige om domenet http://www.innherredtk.no
Den nye nettsiden skal kobles opp mot facebook .

•    Årsmeldingens tidsperiode
Styret ble enige om at saker som naturlig følger kalenderåret slik som regnskapet følger det, mens saker som er mer sesongbetont følger sesong.

•    Tidtaker/serveringsutvalg
Det ble ytret et ønske om et slikt utvalg på årsmøtet. Styret skal prøve å få økt kontakt og kommunikasjon med studentorganisasjonen Studenhunden på HiNT Steinkjer, hvor man kan få til en frivillig gruppe itillegg til økt rekruttering.

•    Barmarkscup 2012
ITK har sagt ja til å arrangere et løp i årets Barmarkscup. Det er foreslått to muligheter
1)    Travbane på Sprova eller Nossum
2)    Skistadion på Leksdalen
Det skal være en løype som er like aktuell for både spann og nordisk kjørere.
Kostnader og forhold skal sjekkes bedre ut før dette blir fastslått.
Til løpet trengs det løype, tidtakere og folk til å ta imot påmelding.

•    Andre innkomne saker
Det ble tatt opp mulighetene for deltagere å søke om støtte til startkontigent ved løp. Dette skal komme som et eget punkt til neste møte etter sjekk av kostnader og hva som er vedtatt tidligere.

Valgkomitéen ble godkjent av styret.