Klubben på fjesboka

For at vår aktivitet på fjesboka skal kunne vises for medlemmer som ikke har konto på fjesboka må vi ha en klubbside og og ikke klubbgruppe. Har opprettet en side for klubben og her må vi prøve å få alle med over. Tilgangen er satt slik av hvis man har trykt liker, så får man tilgang til å publiserer/kommentere.

Ny fjesbokside