Bli medlem

Hvis du vil være medlem kan du registrere deg på min idrett. Etter å ha registret deg og de du ev. er foresatte til kan du søke medlemsskap i Innherred Trekkhundklubb ved å søke oss opp under Lag/klubb. Send oss gjerne også en epost på innherredtk@gmail.com slik at vi kan sjekke at søknaden har kommet fram og at vi får registrert familiemedlemsskapet korrekt.

Medlemskontingenten nedenfor betales til 4440 31 13481, eller via vipps (Søk på innherred trekkhundklubb og velg årskontigent (96495))

Kontingenten:

  • Enkeltmedlem   150 kr
  • Familie               200 kr

Husk å få med alle i familien. Vi må ha komplette medlemslister for å kunne få utbetalt det vi har krav på i stønad pr. medlem. Dvs. at den siste 50-lappen for familiemedlemskap utgjør litt når vi skal rapportere medlemsmassen. PS! Hunder er ikke familiemedlemmer i denne sammenhengen.

For mer info medlemsregister se her

 

Foto: Kristian Julien

Foto: Kristian Julien