Endelig saksliste til årsmøte 2018

Her kommer endelig saksliste

  • Bestemme dirigent, referent og de som skal underskrive protokollen
  • Godkjenne de stemmeberettige
  • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  • Rapport fra utvalgene sommer 2017/vinter 2018
  • Helge Ingstads Minneløp
  • Tinget
  • NKK-utstilling Leangen
  • Kontigent
  • Regnskap
  • Valg

 

Minner igjen om at årsmøte blir flyttet til Tuset hos Inger Røliaunet. Adresse Leksdalsvegen 1301.

Vel møtt til årsmøte mandag 12mars kl.1900.