Årsmøte ITK 2018

Årsmøtet blir flyttet til Tuset hos godsfruen Inger Røliaunet. Leksdalsvegen 1301. Ca. 2km etter avkjøringa til Hallemsvollen (høyre side av vegen)

Det har også kommet inn noen saker til årsmøte. Minner om fristen for å sende inn saker til årsmøte går ut i dag!

Foreløpig saksliste

  • Bestemme dirigent, referent og de som skal underskrive protokollen
  • Godkjenne de stemmeberettige
  • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  • Rapport fra utvalgene sommer 2017/vinter 2018
  • Helge Ingstads Minneløp
  • Tinget
  • NKK-utstilling Leangen
  • Kontigent
  • Regnskap
  • Valg