Saksliste til årsmøte 2017

 

  1. Bestemme dirigent, referent og de som skal underskrive protokollen
  2. Godkjenne de stemmeberettige
  3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Rapport fra utvalgene sommer 2016/vinter 2017
  5. Regnskap 2016
  6. Andre saker
  7. Valg