Resultater. Dag 2 Leksdalen

Nr Starttid Navn Mål Tid brukt Plassering Klasse Klubb
1 10:00:00 Kjell Sørum 10:08:53 00:08:53 1 Vogn 6 TTBK
3 10:02:00 Håvard Okstad  10:15:38 00:13:38 2 Vogn 8 SKTK
4 10:03:00 Torild Jystad 10:15:56 00:12:56 1 Vogn 8 SKTK
5 10:10:00 Marius 10:19:44 00:09:44 1 SP2 TTBK
6 10:10:30 Petter B Wettre 10:20:27 00:09:57 1 SP2 ITK
7 10:11:00 Anders Tørring 10.23.13 00:12:13 2 SP1 ITK
8 10:11:30 Lisa Brøndbo 10:23:22 00:11:52 1 SP1 ITK
9 10:12:00 Eirin Malmo Moe 10:24:33 00:12:33 3 SP1 ITK
10 10:12:30 Espen Arntsberg 10:22:46 00:10:16 2 S1 ITK
12 10:13:30 Kjersti B Wettre 10:25:37 00:12:07 3 S1 TTBK
11 10:13:00 Nicholas Morgan 10:22:41 00:09:41 1 S1 TTBK
13 10:14:00 Trine Sørum 10:27:19 00:13:19 4 S1 TTBK
18 10:15:00 Sofie Sørum 10:27:18 00:12:18 1 S1J TTBK
14 10:14:30 Edvin Arntsberg 10:28:06 00:13:36 BR TTBK