Resultater. Dag 1 Leksdalen

Nr Starttid Navn Mål Tid brukt Plassering Klasse Klubb
1 11:15 Kjell Sørum 11:23:58 00:08:58 1 Vogn 6 TTBK
3 11:17 Håvard Okstad 11:29:19 00:12:19 2 Vogn 8 SKTK
2 11:16 Torild Jystad 11:28:25 00:12:25 3 Vogn 8 SKTK
4 11:25 Marius Wærndahl 11:35:11 00:10:11 1 SP2 TTBK
7 11:28 Anders Tørring 11:39:29 00:11:29 1 SP1 ITK
6 11:27 Eirin Malmo Moe 11:39:28 00:12:28 2 SP1 ITK
8 11:29 Petter B Wettre 11:42:11 00:13:11 3 SP1 ITK
5 11:26 Lisa Brøndbo 11:39:28 00:13:28 4 SP1 ITK
10 11:30 Kjersti B Wettre 11:43:52 00:13:52 5 SP1 ITK
12 11:36 Nicholas Morgan 11:45:39 00:09:39 1 S1 TTBK
11 11:35 Espen Arntsberg 11:45:23 00:10:23 2 S1 TTBK
13 11:37 Merete Sommer 11:49:37 00:12:37 3 S1 TTBK
14 11:38 Trine Sørum 11:51:19 00:13:19 BR TTBK
15 11:40 Sofie Sørum 11:51:31 00:11:31 1 S1J TTBK
16 11:41 Edvin Arntsberg 11:53:22 00:12:22 BR TTBK
17 11:42 Ellinor BR TTBK
18 11:43 Emma Kristiansen BR ITK