Resultater. Dag 2 Leksdalen

Nr Starttid Navn Mål Tid brukt Plassering Klasse Klubb
1 10:00:00 Kjell Sørum 10:08:53 00:08:53 1 Vogn 6 TTBK
3 10:02:00 Håvard Okstad  10:15:38 00:13:38 2 Vogn 8 SKTK
4 10:03:00 Torild Jystad 10:15:56 00:12:56 1 Vogn 8 SKTK
5 10:10:00 Marius 10:19:44 00:09:44 1 SP2 TTBK
6 10:10:30 Petter B Wettre 10:20:27 00:09:57 1 SP2 ITK
7 10:11:00 Anders Tørring 10.23.13 00:12:13 2 SP1 ITK
8 10:11:30 Lisa Brøndbo 10:23:22 00:11:52 1 SP1 ITK
9 10:12:00 Eirin Malmo Moe 10:24:33 00:12:33 3 SP1 ITK
10 10:12:30 Espen Arntsberg 10:22:46 00:10:16 2 S1 ITK
12 10:13:30 Kjersti B Wettre 10:25:37 00:12:07 3 S1 TTBK
11 10:13:00 Nicholas Morgan 10:22:41 00:09:41 1 S1 TTBK
13 10:14:00 Trine Sørum 10:27:19 00:13:19 4 S1 TTBK
18 10:15:00 Sofie Sørum 10:27:18 00:12:18 1 S1J TTBK
14 10:14:30 Edvin Arntsberg 10:28:06 00:13:36 BR TTBK

Resultater. Dag 1 Leksdalen

Nr Starttid Navn Mål Tid brukt Plassering Klasse Klubb
1 11:15 Kjell Sørum 11:23:58 00:08:58 1 Vogn 6 TTBK
3 11:17 Håvard Okstad 11:29:19 00:12:19 2 Vogn 8 SKTK
2 11:16 Torild Jystad 11:28:25 00:12:25 3 Vogn 8 SKTK
4 11:25 Marius Wærndahl 11:35:11 00:10:11 1 SP2 TTBK
7 11:28 Anders Tørring 11:39:29 00:11:29 1 SP1 ITK
6 11:27 Eirin Malmo Moe 11:39:28 00:12:28 2 SP1 ITK
8 11:29 Petter B Wettre 11:42:11 00:13:11 3 SP1 ITK
5 11:26 Lisa Brøndbo 11:39:28 00:13:28 4 SP1 ITK
10 11:30 Kjersti B Wettre 11:43:52 00:13:52 5 SP1 ITK
12 11:36 Nicholas Morgan 11:45:39 00:09:39 1 S1 TTBK
11 11:35 Espen Arntsberg 11:45:23 00:10:23 2 S1 TTBK
13 11:37 Merete Sommer 11:49:37 00:12:37 3 S1 TTBK
14 11:38 Trine Sørum 11:51:19 00:13:19 BR TTBK
15 11:40 Sofie Sørum 11:51:31 00:11:31 1 S1J TTBK
16 11:41 Edvin Arntsberg 11:53:22 00:12:22 BR TTBK
17 11:42 Ellinor BR TTBK
18 11:43 Emma Kristiansen BR ITK