Årsmøteinnkalling 30/3-2016

aarsmoteDet nærmer seg nytt årsmøte. På tross av at vi fortsatt er i vintersesongmodus er årets møte lagt til 30. mars klokka 1900 på skistadion i Leksdalen. Vi har tidligere prøvd å ha årsmøte rundt 1. mai, men nye krav fra Norges Idrettsforbund krever at vi har avholdt årsmøte før 1. april.

Foreløpig saksliste

 • Rapport fra styret, sommer 2015/vinter 2016
 • Rapport fra turutvalget, sommer 2015/vinter 2016
 • Regnskap 2015
 • Ny lovnorm (se vedlegg nedenfor)
 • Valg
 • Andre saker
 • Utdeling av klubbmesterskapspokal
 • Bilder/video fra Draget?

Frist for innmelding av saker 15/3. Saker meldes skriftlig til innherredtk@gmail.com Endelig saksliste blir lagt ut her før årsmøte.

Husk også medlemskontigenten

nettbank_brikke_90x90Vi kommer i år til å sende ut faktura til alle vi har adresser på. Men vi ser gjerne at så mange som mulig betaler direkte uten å motta faktura, så vi på sikt kan kutte ut ekstraarbeidet med utsending.

Kontonummer 4440 31 13481

 • Enkeltmedlem   150 kr
 • Familie               200 kr

Husk registrering på min idrett.

Mvh. styret

Vedlegg – Viktig informasjon fra Norges idrettsforbund til alle idrettslag

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF. Det er blant annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til. Dette vil gjøre driften av idrettslagene enklere, og vil innebære at det i 2016 blir noen nye frister.

For å hjelpe idrettslagene har NIF etablert følgende nettside der all ny informasjon er samlet:

Enklere idrettslag på 1-2-3:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/

Nedenfor har vi oppsummert de tre viktigste punktene:

1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars

NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette en siste frist for når idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. mars. NIF har utarbeidet informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt maler for innkalling, protokoll m.m. Se nettsiden.

MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016:
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016.

2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april

Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.

3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016

Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016.

Mvh NIF Informasjon

Medlemsregister – Registrer deg nå!

Innen 30/4 må alle som klubben skal få støtte for ,være lagt inn i det digitale medlemsregisteret. pr. i dag  er 52 medlemmer i systemet. Vi vet at det fortsatt mangler en del medlemmer og det er leit at trege medlemmer skal gå ut over felleskassa i klubben.

 • Har du konto på min idrett – sjekk at du er innmeldt i itk som dine klubber og lag.
 • Husk alle familiemedlemmer
 • Hvis det ikke er mulig med min idrett fyll ut skjemaet nedenfor.
 • Lurer du på om du er meldt inn kan du fylle inn skjemaet nedefor for sikkerhetsskyld eller ta kontakt med Kristian Julien.

Norges Idrettsforbund strammer inn kravene til digitale medlemsregister. Innen 2016 må vi ha et komplett digitalt medlemsregister i KlubbAdmin (NIF). Idrettsforbundet har i lengre tid jobbet med digitale løsninger og på Min idrett kan man registrere seg selv, å få tilgang til de nye funksjonalitetene. Min idrett og KlubbAdmin er koblet sammen slik at en registrering på Min idrett holder.

MinIdrettMin idrett samler terminlister, aktiviteter, medlemskap og lisenser på tvers av idrettsgrener. Den gir enkel påmelding og online betaling for deg selv og din familie.
Det blir enklere å finne arrangementer, kurs og møter og melde deg inn i klubb

Vi anbefaler alle medlemmer å registrere seg på Min idrett. For familiemedlemsskap må man legge inn alle personene i husstanden. Barn legges da inn med navn på foresatte.

Hvis det overhodet ikke er interessant med egen konto på Min idrett med de fordelene man da får, kan man bruke skjemaet nedenfor. Da kommer vi til å registrere inn opplysningene i KlubbAdmin. (Hvis du skulle registrere deg på et senere tidspunkt i min idrett blir opplysningene koblet mot KlubbAdmin)

logo_klubbadmin_240-b

 

 

 

Husk å få med alle i husstanden på familiemedlemsskap. Vår støtte fra forbundet er basert på medlemstall. Hunder teller ikke 🙂 I kommentarfeltet skriver du inn hvem som skal stå som foresatte på barn.

Pr. 28/4-2017 er 52 medlemmer registrert i systemet.

For spørsmål, ta kontakt med Kristian Julien tlf 922 60 122

Resultater Helge Ingstad

Årets sledeløp er avholdt. I år ble Hallemsvollen både start, sjekkpunkt og mål på grunn av et kolliderende Hærvolrenn. Hele traseen ble oppkjørt med tråkkemaskin og en runde ble 30 km. Sledeklassen har hatt en ekstra runde i fjellet og har kjørt totalt 2×53 km.

Lørdagen startet med overskyet og en kaldtrekk på Hallemsvollen. Inne på Vola var det godt med snøføyk og motvind innover. 16 ekvipasjer til start. Fra seks år og oppover. Det var totalt 4 juniorer med på løpet, alle med egen slede og hunder sammen med foreldre ute i løypa. Knall rekruttering for de som mer eller mindre har vokst opp i en sledesekk.

Vinden løyet utover kvelden og søndag kom med skyfri himmel, 5 cm nysnø og vindstilt. Kan det bli bedre?

3 stk fullførte sledeklassen og en stk i nordisk. Resten satset på turklassen med blant annet bålkos ute i løypa.

Resultater slede 2×53

Dag1
1. Ole Borgersen 3t 42m 15s
2. Gustav Sakshaug 3t 42m 16s
3. Robert de Breems 3t 50m 39s

Dag2
1. Robert de Breems 3t 34m 50s
2. Gustav Sakshaug 3t 47m 44s
3. Ole Borgersen 3t 48m 02s

Totalt
1. Robert de Breems 7t 25m 29s
2. Gustav Sakshaug 7t 30m
3. Ole Borgersen 7t 30m 17s

Med dette ble Robert de Breems klubbmester i sledeklassen. Gratulerer!

Nordisk 2x30km
Nicholas Morgan
Dag 1 1t 52m 20s
Dag2 1t 56m 31s
Totalt 3t 48m 51s

Turklasse
Arnt Ola Skjerve slede
Elna Skjerve slede jr
Roar Larsen slede
Sigurd Larsen slede jr
Eirik Leander Rotmo slede
Jesper Rotmo slede jr
Georg Sørmo nordisk
Gøril Sørmo slede
Ask Sørmo slede jr
Lisa Brøndbo
Anders Tørring
Inger Røliaunet

Elna og Arnt Ola på tur ut dag 2. Like før sola når ned til Hallemsvollen.

Vi håper å få se flere i konkurranseklassen til neste år. Første ordentlige snøen kom ikke før midten av januar og har antagelig påvirket valget om turkjøring. Dette er første gangen vi har hatt tråkkemaskinspor på hele traseen og vi håper å se flere ekvipasjer i nordisk stil fremover.

Resultater løp 4

Enda en løpsdag med flotte forhold på Hallemsvollen. En spennende fellesstart og god trening til draget i mars.Dagens løp var også klubbmesterskap nordisk for klubben. Lisa Brøndbo tok tittelen i 1-spann og Pål Duvsete i klassen 2- spann.

Malmo

Foto: Eirin Malmo Moe

1-spann 15km

 1. Nicholas Morgan 35m 33s
 2. Lisa Brøndbo 36m 08s
 3. Anders Tørring 36m 15s
 4. May Hoås 37m 02s

2-spann 15km

 1. Kjell Sørum 30m 31s
 2. Trine Sørum 30m 33s
 3. Pål Duvsete 31m 45s
 4. Petter Brøndbo 32m 31s
 5. Odd Aa 33m 335s
 6. Merete Sommer 35m 20s
 7. Oddbjørn Brattaker 42m 05s
 8. Marius Wærdahl DNF

Oppdateringer Helge Ingstads minneløp

Det blir noen endringer på Helge Ingstads minneløp for 2016. På grunn av kollisjon med 2 skiløp med Leksdal IL som arrangør, blir vi nødt til å ha Hallemsvollen som start, mål og sjekkpunkt. Traseen blir også litt annerledes enn planlagt, men vi har trua på å få til en bra løype. Tråkkemaskina og løypesjef Hasse starter på mandag med å legge sporet. Løypekart kommer så fort vi har gpsloggen.

Påmeldte

Robert den Breems, slede
Ola Borgersen, slede
Gustav Sakshaug, slede
Elna Vesterhus, slede
Arnt Ola Skjerve, slede
Ask Sørmo, slede
Gøril Sørmo, slede
Eirik Rotmo, slede
Jesper Marelius Rotmo, slede
Nicholas Morgan, nordisk
Inger Røliaunet, slede
Lill Monica Frisk, nordisk
Roar Larsen, slede
Sigurd Larsen, slede
Georg Sørmo, nordisk
Anders Tørring, nordisk
Lisa Brøndbo, nordisk

image

Løp 4 i Trøndercupen

Er du interessert i hund eller har lyst til å få mer info om hundekjøring bør du ta turen til Hallemsvollen. Trøndercupen er et samarbeidsprosjekt mellom Innherred Trekkhundklubb og Trondheim Trekk og Brukshundklubb. På siste løpet vil det bli kåret vinnere av Trøndercupen, basert på sammenlagtresultatet. Har du lyst til å prøve hundekjøring med egen hund er det mulig i den uoffisielle junior/rekruttklassen.

Det blir som vanlig 1-spann- og 2-spannklasse, junior/rekruttklasse/miljøklasse og mulighet for sledesprint. Distansene er 5-20 km.

Foto: Gro Talleraas

Start kl.12.00.

Merket avkjøring fra rv 759″Leksdalsfjellet».Like nord for Leksdal Skole,ca 1.mil nordover fra Stiklestad. Kart

Påmelding senest 1.time før start. Løypelengde blir tilpasset alle aldre.

Anbefaler alle som skal delta i Trøndercupen å skaffe løpslisens fra Hundekjørerforbundet før dere kommer til Hallemsvollen. Prisen for engangslisens har økt til 200 kroner for senior. Mer om lisens og priser.

For mere info,ring Kristian Julien på 92260122. I tillegg vil du kunne få svar på ting på Trøndercupen sin gruppe på facebook.

Vi har hatt flere smittetilfeller av giardia i trekkhundmiljøet i Trøndelag. Det er fortsatt litt uavklart hvilke tiltak som er hensiktsmessig, men hunder med diare/løs mage eller redusert allmenntilstand bør holdes hjemme. Vi anbefaler å sjekke hundene for giardia for å minske smittepresset, da enkelte hunder ikke trenger å ha noen symptomer på smitte av parasitten.

Terminlista vinteren 2016

 • 2. januar Trøndercup Hallemsvollen
 • 23. januar Trøndercup Hallemsvollen
 • 30. januar Trøndercup TTBK, Dragsten
 • 13. februar Trøndercup Hallemsvollen
 • 20-21. februar Helge Ingstads minneløp, skistadion Marka
 • 27. februar Trøndercup TTBK, Dragsten
 • 12. mars Trøndercup TTBK, Dragsten
 • Vindelälvsdraget i Sverige, 17.-20. mars