Nytt tak på Hallemsvollen

I høst har Kjetil Bakkeslett, Pål Duvsete, Hans Erik Arnøy og
Inge Alexander gjort en stor jobb med taket på Hallemsvollen. Vi hadde utfordringer med røykrøret som ikke var optimalt (direkte brannfarlig) i tillegg var blikket modent for utbytting.

Hans Erik Arnøy og Inger Røliaunet stod for rundvask etterpå. Håper vi er kvitt utfordringene med sotingen rundt røykrøret.