Resultater dag 2

12-14 år    
     Kasper Teigen              13.06

1-spann  
     1. Nicholas Morgan       9.15
     2. Sunniva Morgan     9.36
     3. Pål Duvsete               10.07
     4. Åsne Hoveid              10.49   
     5. Merete Sommer       11.16

2-spann 
    1. Lisa Brøndbo              9.36
     2. Oddbjørn Brattaker 10.59

4-spann  
     1. Maria Dahl                10.17

6-spann  
   1. Kjell Sørum                8.37
    2. Odd Aa                         8.38

8-spann    
     1. Laila Boldermo         15.34  
     2. Hans Erik Arnøy        18.59