Resultater dag 1

Barneklasse
     Andrine
     Kristoffer

12-14 år
     Kasper Teigen 12.24

Sykkelklasse
     1. Nicholas Morgan     8.21
     2. Nicholas Morgan     8.44
     3. Pål Duvsete               8.53
     4. Åsne Hoveid              9.21
     5. Merete Sommer       10.23

2-spann
     1. Lisa Brøndbo            9.04
     2. Oddbjørn Brattaker 11.00

4-spann
     1. Kjell Sørum                8.32
     2. Maria Dahl                15.07

6-spann
     1. Kjell Sørum                7.40
     2. Odd Aa                         8.18

8-spann
     1. Laila Boldermo         13.45
     2. Hans Erik Arnøy        19.12