Arbesløst elller bærre kaffetøst?

Fotograf Pål Duvete

Fotograf Pål Duvete


Vi tar en liten dogna på Hallemsvollen måndan 12/8 fra kl. 17 00. Vi ska rødd væg kainnta, klyv v å stabel opp, å vask høtta.Ta me d utstyre du har, som passe, å kom. Åsså blie myyyy svartkaffe.

Pål Duvsete