Styremøte 27/11-2012

Tilstede:

 • Roar Larsen
 • Lisa Brøndbo
 • Einar Markus Sjømark
 • Asbjørn Austheim
 • Kristian Julien
 • Marianne Jetmundsen
 • Dag Isaksen

Saker:

 • Evaluering Barmarkscup 2012.
 • Julebord 2012.
 • Helge Ingstads minneløp.
 • Status hjemmeside.
 • Søknad om støtte til løp fra Maria Dahl og Lisa Brøndbo.
 • Andre innkomne saker.

•    Evaluering Barmarkscup 2012
Styret var stort sett svært fornøyd med det arrangerte løpet under Barmarkscupen 2012. Det var et utrolig imponerende dugnadsarbeid, hvor to medlemmer til og med ofret egen løpsdeltagelse for å få fortgang i løpet. Studentene som var med var fornøyd med arrangementet, og ville gjerne stille opp igjen, men burde bli gitt mer ansvar.
Dessverre var det litt trøbbel med løypenettet i forhold til vått vær og sau, men dette ble løst på en grei måte hvor det virket som deltagerne var fornøyde.
Iforhold til treningssamlingshelg vil det til neste år bli tatt mer hensyn til innhenting av sau i planlegging av dato.

•    Julebord
Julebordet ble vedtatt å bli arrangert første helgen etter jul. Samme dag som Trøndercupens første løp, lørdag 5. januar 2013. Da blir skihytten på Leksdal skistadion leid, og klubben byr på mat og drikke.

•    Helge Ingstad Minneløp
Løpet skal bli holdt 23-24/2-2013
Det ble enighet om at løpet skal legges til Skogn Grønningen. Her er det et forslag til start ved Movatnet og sjekkpunkt/overnatting på Grønningen.

•    Hjemmeside
ITKs nye hjemmeside er nå oppe og går, og de andre sidene som har vært opprettet i testfasen, slik som blogspot etc. er slettet. Det er også opprettet en ny Facebook-side som vil bli koblet til den nye hjemmesiden.

•    Søknad om støtte til løp fra Maria Dahl og Lisa Brøndbo
Siden Lisa sitter i styret og er involvert i denne saken, gikk hun ut og var ikke tilstede under denne diskusjonen.
Lisa og Maria søkte om støtte 1000,- hver etter deltagelse i EM.

Styret så tilbake på tidligere vedtak angående søknad om støtte

Støtte til startkontingent:  Det kan søkes om 20 % av startkontigent på alle løp i Norge, med et maksbeløp på 5000 kroner av total utbetaling for året. Beløp utover dette må godkjennes i styret. Andre løp kan det også søkes om, og behandles og eventuelt godkjent av styret. De år ITK stiller eget lag i Vindelälvsdraget betaler klubben startkontigenten.  (Møte 19.06.2012)

Ut i fra dette vedtok styret å godkjenne søknaden på bakgrunn av at det i vedtaket er rom for å bli behandlet individuelt for utenlandsmesterskap, men at Lisa og Maria blir behandlet på likt grunnlag. Å komme til EM er en stor bragd, og burde oppfordres og støttes under. Derfor godkjennes beløpet på 1000,- men går inn under taket på 5000,- for total utbetaling for året.

•    Innkomne saker
På Verdalen er det en godkjent scooterløype, og derfor søker medlemmer på Verdalen midler til drivstoff for å opprettholde en trasé ved Hallemsvollen med et beløp på 1500 kroner i året.
Levangerområdet søker om midler på samme grunnlag.
Styret vedtok å godkjenne søknad om støtte til drivstoff mot regning opp mot 1500,- for den her sesongen for å opprettholde tilbud og løype til klubbens medlemmer og arrangement. Styret anser dette som et ettårig prøveprosjekt.
Støtte angående refleksvest blit avslått, ettersom søknad om dette må gjøres kjent før eventuelt kjøp.

Merker:
Printe opp 30 stk av hver utifra solgt antall fra i fjor.
30 x klebemerker
30 x brystmerker stoff
30 x ryggmerker stoff
Utsalgspris: ca. halv pris av konstnad.

Neste møte: Tar sikte på februar etter Femundsløpet.