Styremøte 4/9-2012

Tilstede

  • Roar Larsen
  • Lisa Brøndbo
  • Kristian Julien
  • Asbjørn Austheim
  • Marianne Jetmundsen
  • Dag Isaksen
  • Studenthunden

Saker

  • Barmarkscupløp 8/9-2012

•    Barmarksløp 8/9-2012 på Stiklestad
ITK har i 2012 tatt på seg å arrangere et av løpene i barmarkscupen. Valget falt på  på Blommen skisenter (Stiklestad IL).

•   Samarbeid med Studenthunden i forbindelse med løp og andre aktiviteter.
Behov for transport i forbindelse med arrangement. Praktisk gjennomføring.