Styremøte 19/6-2012

Tilstede:

 • Roar Larsen
 • Lisa Brøndbo
 • Einar Markus Sjømark
 • Asbjørn Austheim
 • Marianne Jetmundsen
 • Dag Isaksen

Saker:

 • Navneendring/ logo.
 • Innkjøp av startklokke.
 • Valgkomite.
 • Støtte til startkontingent.
 • Barmarkscup 2012.
 • Arbeidsliste (NKK Trondheim).
 • Høstsamling.
 • Andre innkomne saker.

•    Navneendring/ logo:
Det er nå blitt ordnet ny logo tilpasset det nye navnet ITK. Bildet forblir stort sett det samme, men måtte justeres litt for å passe bokstavene.
Det blir nå bestilt opp en storbestilling som det informeres om på ITKs hjemmeside.

•    Innkjøp av startklokke:
Styret har nå vedtatt å investere i en startklokke. Dette blir da en rundklokke med digital- og sekundviser.

    Støtte til startkontingent:  
Styret har vedtatt følgende:
Det kan søkes om 20 % av startkontigent på alle løp i Norge, med et maksbeløp på 5000 kroner av total utbetaling for året. Beløp utover dette må godkjennes i styret. Andre løp kan det også søkes om, og behandles og eventuelt godkjent av styret. De år ITK stiller eget lag i Vindelälvsdraget betaler klubben startkontigenten.

•    Barmarkscup 2012:
Det er nå funnet en aktuell løype; Stiklestad IL på Blommen skisenter. En alternativløype er en travbane eller i Leksdalen etter veien.
Iforhold til tidtaking skal det prøves å få til et samarbeid med Studenthunden, hvor det skal arrangeres felles styremøte til høsten.

•    Arbeidsliste (NKK Trondheim)
Alle i styret prøver å verve det man klarer.

•    Høstsamling 2012:
Styret var her enstemmig enige. Man skal prøve å få til en litt ordentlig organisert samling, hvor det skal bli holdt ulike arrangement for å øke rekruttering. Område og tidspunkt er foreløpig satt til 8-9. September i Hallemsvollen, den såkalte ”Hallemsda´n ITK helga 2012”

Neste møtedato: 4 september.