Styremøte 15/5-2012

Tilstede:

 • Roar Larsen
 • Lisa Brøndbo
 • Einar Markus Sjømark
 • Asbjørn Austheim
 • Kristian Julien
 • Marianne Jetmundsen
 • Dag Isaksen

Saker:

 • Søknad om post 3 midler
 • Navneendring
 • Hjemmeside
 • Årsmeldingens tidsperiode
 • Tidtaker/Serveringsutvalg
 •  Barkmarkscup 2012
 •  Andre innkomne saker

•    Søknad om post 3 midler
Det ble vedtatt at ITK skal sende søknad om post 3 midler, og finne ut hva som er aktuelt for oss å søke om.

•    Navneendring
Det ble på årsmøtet vedtatt at ITBK skal endre navn til ITK Innherred Trekkhundklubb. Klubben skal nå registreres med org.nr.  Logoen forblir den samme, men B-en fra ITBK fjernes.

•    Hjemmeside
Det skal lages en ny hjemmeside hvor styret ble enige om domenet http://www.innherredtk.no
Den nye nettsiden skal kobles opp mot facebook .

•    Årsmeldingens tidsperiode
Styret ble enige om at saker som naturlig følger kalenderåret slik som regnskapet følger det, mens saker som er mer sesongbetont følger sesong.

•    Tidtaker/serveringsutvalg
Det ble ytret et ønske om et slikt utvalg på årsmøtet. Styret skal prøve å få økt kontakt og kommunikasjon med studentorganisasjonen Studenhunden på HiNT Steinkjer, hvor man kan få til en frivillig gruppe itillegg til økt rekruttering.

•    Barmarkscup 2012
ITK har sagt ja til å arrangere et løp i årets Barmarkscup. Det er foreslått to muligheter
1)    Travbane på Sprova eller Nossum
2)    Skistadion på Leksdalen
Det skal være en løype som er like aktuell for både spann og nordisk kjørere.
Kostnader og forhold skal sjekkes bedre ut før dette blir fastslått.
Til løpet trengs det løype, tidtakere og folk til å ta imot påmelding.

•    Andre innkomne saker
Det ble tatt opp mulighetene for deltagere å søke om støtte til startkontigent ved løp. Dette skal komme som et eget punkt til neste møte etter sjekk av kostnader og hva som er vedtatt tidligere.

Valgkomitéen ble godkjent av styret.